සාමාන්‍ය ආලේපන ආකලන

  • YIHOO General coating additives

    YIHOO සාමාන්‍ය ආලේපන ආකලන

    විශේෂ අවස්ථා වලදී, පාරජම්බුල කිරණ, සැහැල්ලු වයසට යාම සහ තාප ඔක්සිජන් වලට දිගු කාලීනව නිරාවරණය වීමෙන් පසු එළිමහන් තීන්ත, තීන්ත, කාර් තීන්ත වැනි ආලේපන සහ වයස්ගත වීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි.

    ආලේපනයේ කාලගුණ ප්‍රතිරෝධක මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහා ඇති සාර්‍ථක ක්‍රමය නම් ප්‍රතිරෝධක සහ ආලෝක ස්ථායීකාරක එකතු කිරීම වන අතර එමඟින් දිගු කල් පවතින ආරක්‍ෂාව සැපයීම සඳහා ප්ලාස්ටික් දුම්මල වල ඇති නිදහස් රැඩිකලුන් ඔක්සිකරණය, හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දිරාපත් වීම සහ නිදහස් රැඩිකලුන් ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකි වේ. ප්ලාස්ටික් දුම්මල, සහ ග්ලොස් නැතිවීම, කහ වීම සහ ආලේපන කුඩු කිරීම ප්‍රමාද කිරීම.